Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De Atoom 13 gevestigd te 5753 SV Deurne aan de Vuurijzer 9E, vertegenwoordigd door T.W.A. Louwers;

Artikel 2. Persoonsgegevens

Atoom 13 verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam, in het geval van een eenmanszaak
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Evt. mobiel nummer
 • E-mail adres
 • Kvk nummer
 • BTW-nummer
 • Rekeningnummer

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Klantenbestand
 • Bezorgen/bestellen van producten
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame
 • Uitvoeren van een overeenkomst

Atoom 13 verwerkt persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Voor persoonsgegevens die wij niet verwerken op basis van een overeenkomst vragen wij jou vooraf toestemming, zoals het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclame.

Artikel 4. Bewaartermijn

Atoom 13 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen…6 maanden na afloop van de overeenkomst
 • Bij opdrachten, 10 jaar in verband met garantie op producten Pagina 2 van 3

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Atoom 13 zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

Atoom 13 verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atoom 13 blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:

Contactgegevens worden doorgegeven aan leveranciers omdat dit in sommige gevallen noodzakelijk is voor het direct leveren van producten op de bouw of aanverwante bedrijven die nodig zijn op de opdracht uit te voeren.

Artikel 6. Beveiliging

Atoom 13 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Atoom 13. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Atoom 13 te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Cookies

Atoom 13 gebruikt functionele EN/OF technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bv. Uw voorkeursinstellingen. Op de site worden de bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervvan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegegevens. Lees het Pagina 3 van 3 privacybeleid van google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van google analytics.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Atoom 13 geen verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en de manier waarop zij met Uw gegevens omgaan.

Artikel 9. Nieuwsbrief en aanbiedingen

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar info@atoom13.nl of via de website.

Artikel 10. Wijzigingen

Atoom 13 kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd