fbpx

Brandwerende Kozijnen

Verplichte CE-markering voor brandwerende deuren

Producenten mogen bij sommige productgroepen de onderzoeken voor CE-markering zelf uitvoeren. Voor andere productgroepen moeten zij een instelling inschakelen die door de overheid is goedgekeurd. Deze instellingen zijn aangemeld bij de Europese Commissie.

Dit laatste geldt ook voor branddeuren. De Europese wetgever heeft brand en veiligheid als speerpunt benoemd. Hierdoor zijn producenten van brandwerende deuren verplicht om sinds 1 november 2019 hun deuren voorafgaand aan marktintroductie door een onafhankelijke keuringsinstantie te laten testen. Aanvullend vinden ook controles en steekproeven plaats in het productieproces en op projectlocaties.

Veel industriële en consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt gebracht worden, mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze een CE-markering hebben.

Wat is CE-markering

Met CE-markering verklaart een fabrikant dat een product voldoet aan essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Denk daarbij aan gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieu-eisen die relevant zijn voor dat product. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Welke deuren vallen hieronder

Sinds 1 november 2019 is CE-markering verplicht voor alle te openen ramen en buitendeuren met brandwerende eigenschappen. Voor voetgangersdeuren die binnen worden toegepast, geldt dit vooralsnog niet. De CE-markering is wel van toepassing op ramen en deuren die in de buitenschil worden geplaatst.

atoom13 - normering brandwerende deuren

Wil je meer weten over brandwerende kozijnen?

Neem contact op met een van onze adviseurs. Wij adviseren je graag.

Technische vereisten van brandwerende constructies

In overeenstemming met de eisen uit de bouwkundige voorschriften waaraan gebouwen en hun ligging moeten voldoen, moeten brandwerende deuren en ramen die bedoeld zijn voor installatie in verticale elementen die het gebouw verdelen, zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat zij in geval van brand:

  • voorkomen dat het vuur zich ontwikkelt;
  • voorkomen dat het vuur en de rook in het gebouw zich verspreiden naar andere ruimten en zones;
  • voorkomen dat de brand zich verspreidt naar aangrenzende objecten;
  • evacuatie van de gebruikers mogelijk maken door beperking van het warmtestralingsniveau;
  • zorgen voor veiligheid en vereenvoudiging van de activiteiten van reddingsteams.

De vereiste vuurbestendigheidsklasse van de scheidingswanden is bepaald in de geldende voorschriften in de verschillende landen binnen de EU en kan afhankelijk zijn van de brandveiligheidsklasse waartoe het betreffende gebouw wordt gerekend.

atoom13 - brandveiligheidsklassen

Neem contact op met een van onze adviseurs. Wij adviseren je graag.

Branddichtheid uitgelegd

E – branddichtheid
– Geen vlammen
– Geen rook
– Hoge temperatuur
De branddichtheid (E) is het vermogen van een constructie-element dat een scheidingsfunctie vervult, om de inwerking van vuur aan één kant te houden, zonder dat het vuur overslaat naar de andere kant als gevolg van het doordringen van vlammen of hete gassen.

EW – branddichtheid  en stralingsreductie
– Geen vlammen
– Geen rook
– Beperking van de warmtestraling
Stralingsbeperking (W) is de capaciteit van het constructie-element om de inwerking van het vuur te beperken tot één kant, zodanig dat de waarschijnlijkheid van de overdracht van het vuur als gevolg van aanzienlijke warmtestraling, hetzij via het element, hetzij via zijn niet verwarmde oppervlakte, op aangrenzende materialen beperkt wordt.

EI – branddichtheid en brandisolatie
– Geen vlammen
– Geen rook
– Beperking van de warmtestraling
De brandisolatie (I) is het vermogen van het constructie-element om de inwerking van vuur aan één kant te houden, zonder dat het vuur als gevolg van warmteoverdracht overslaat van de verhitte kant naar de niet-verhitte kant. Tijdens een brand heeft de constructie van de niet-verhitte kant een temperatuur die niet hoger wordt dan +140°C tot +180°C.

Wil je meer weten over de verschillen in branddichtheid? Wij adviseren je graag.
Neem contact op met een van onze medewerkers en we komen vrijblijvend bij je langs.

Onze brandwerende kozijnen mét CE-markering

Voor onze brandwerende ramen, deuren, wanden en vliesgevels werken wij samen met het kwaliteitsmerk Aluprof. Zo zijn alle Aluprof brandwerende elementen ontwikkeld, gemaakt en getest volgens de Europese regelgeving ten aanzien van brandveiligheid.

In ons programma hebben wij de volgende brandwerende elementen met CE-markering:

atoom13 - tabel brandwerende deuren

Het ruime aanbod aan brandwerende kozijnen maakt de uitvoering mogelijk van verschillende inbouwelementen die zorg dragen voor brandveilige zones in gebouwen en de juiste voorwaarden voor evacuatie van personen. Dit betreft zowel producten die gebaseerd zijn op raam-deurconstructies, als gevelsystemen met stijlen en regels.

Een belangrijke eigenschap van onze brandwerende systemen is de flexibiliteit om de verschillende constructies met elkaar te combineren terwijl de brandbestendigheidsklasse behouden blijft. Een voorbeeld hiervan zijn de deuren van het systeem MB-78EI die zijn ingebouwd in de MB-SR50N EI vliesgevel. De constructie die op die manier ontstaat, valt in de klasse EI 30 of EI 60.

Klik hier voor meer informatie over onze brandwerende kozijnen.

Certificate of constancy of performance

Er zijn veel aanbieders die ook na 1 november 2019 nog industriële branddeuren plaatsen die niet aan de norm voldoen. Dit is een economisch delict waarvoor niet alleen de producent, maar ook de architect, aannemer en eigenaar van het gebouw aansprakelijk zijn. Het is daarom belangrijk voor alle partijen om kritisch te kijken naar de toepassing van industriële branddeuren in nieuwbouw- en renovatieplannen, en eigenaarschap te nemen. Een stap om dit goed aan te pakken is vooraf, tijdens en na de plaatsing controleren of alle brandwerende kozijnen de juiste CE-markering hebben.

Dit kan o.a. door bij de producent de bijbehorende certificaten op te vragen. Onze ‘certificates of constancy of performance’ vind je hier:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de markt en binnen onze organisatie?
Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief van atoom13. We sturen je dan elke 3 maanden de laatste nieuwtjes.

    Wil je meer informatie over onze producten, onze werkwijze of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.