fbpx

Garantie

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaal Unie van toepassing, met inachtneming van de wettelijk bepaalde garantietermijn van onze producten ingaande op het moment van levering.

Garantiebepalingen

Op alle door atoom13 geleverde producten zijn de garantiebepalingen en gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van onze leveranciers van toepassing:

Garantiebepalingen Aluprof
Gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen Aluprof

De opdrachtgever verplicht zich kennis te nemen van deze garantiebepalingen en gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van onze leveranciers en de Koninklijke Metaal Unie.

Wijzigingen

Atoom 13 kan deze garantiebepalingen van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.